Dmitri Zudov
Vuonna 1997 valmistuin Moskovan akateemisesta taideopistosta kuvataideopettajaksi viisivuotiselta pedagogilinjalta. Opintoihini sisältyi perinpohjainen koulutus klassiseen taidetraditioon ja käytäntöihin kuten piirustus- ja maalaustekniikoiden hallinta, plastisen anatomian tuntemus, vanhojen mestaritöiden tutkimus kopioimalla ja restauroimalla, sekä monipuolinen seminaarimuotoinen pedagoginen ohjelma. Opiskeluni painottui lähtökohtaisesti pedagogiseen näkökulmaan, kuinka parhaiten välittää opittu tieto ja taito eteenpäin. Opiskeluajaltani Moskovan akateemisessa taideopistossa sain perusteellisen tietotaidon sekä traditionaalisesta tavasta työstää teosta että henkilökohtaiseen ohjaukseen perustuvasta tavasta opettaa.
Pedagogisten opintojeni jälkeen opiskelin kuusi vuotta Moskovan akateemisessa Surikov -taideinstituutissa ja valmistuin kuvataiteen maisteriksi vuonna 2003.

Taidehistoria ja eri koulukuntien maalaustekniikat ovat aina olleet intohimoni. Olen tutkinut noin viisitoista vuotta esimerkiksi italialaista kolmivaiheista maalaustekniikkaa työstäen eri työvaiheita, analysoimalla vanhojen mestarien töitä eri maiden museoissa ja lukemalla alan kirjallisuutta. Mielestäni nykytaiteilijalle on tärkeää kunnolla osata käyttää myös klassista maalaustekniikkaa sekä tuntea sommittelun perusteet.

Jokaisen uuden taideteoksen synty vaatii oman erityisen muotokielen, mitään valmista patenttiratkaisua en oppilailleni koskaan tarjoa vaan tuen heitä osaamisellani etsimään itse oman tiensä kohti teostansa. Olen omakohtaisen kokemukseni kautta erikoistunut opettamaan edellä mainitsemiani tekniikoita ja tyylejä niin että ne tukevat, monipuolistavat ja avartavat oppilaan osaamista ja syventävät hänen omaa persoonallista tyyliään.

Kuvataiteessa kautta aikojen on ihminen ollut keskeinen aihe, tämä suuntaus näyttää myös jatkuvan. Tämän johdosta on plastisen anatomian hallinta mielestäni yksi taideopiskelijan perustyökaluista. Opiskeluvuosinani Moskovassa ymmärsin, että kouluissa opetetun perinteisen anatomian käytön sijaan nykytaiteilija tarvitsisi modernimpaa, omasta taideteoksestansa lähtevää näkökulmaa. Pidän hyvin olennaisena myös kannustavan ja inspiroivan työilmapiirin luomista, toivonkin omalla esimerkilläni ja ilollani taiteen tekemisestä edesauttavani tuon vapaan hengen säilyvyyttä.

Dmitri Zudov

Jonna, 100x 55, öljy kankaalle, 2011


Linnanmäki, öljy kankaalle, 60x50, 2009


Kesä, öljy kankaalle, 50x60, 2008